CONTO

CANCIÓN

LIBRO LIM

Pincha na imaxe e traballa sobre o conto.

 

screenshot_5

ENLACES CON RECURSOS
recursos

ASOCIAR EMOCIÓNS

Pinchando na imaxe pódense escoitar diferentes pezas musicais; xoguemos a descubrir que emoción nos evocan. (Alegría, tristeza, ira, calma, medo, amor)

imagen-alegria

imagen-tristeza

imagen-ira

imagen-amor

imagen-medo

imagen-calma